ТЕХНОЛОГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БИЗНЕСИЙН ГАЗРЫН ЗАХИРАЛ

logo
Овог нэр : НЯМДОРЖИЙН ДУГАР
Албан тушаал : ТЕХНОЛОГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БИЗНЕСИЙН ГАЗРЫН ЗАХИРАЛ
Цахим шуудан : dugar.n@icnc.mn
Утас : 70112805
Боловсрол
 • 1993-2003 он Бүрэн дунд боловсрол, Төв аймгийн Зуунмод хотын Хүмүүн цогцолбор дунд сургууль
 • 2003-2007 он Бакалавр, Компьютерийн программ хангамж, Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль
 • 2007-2009 он Магистр, Мэдээллийн системийн удирдлага, Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль
 • 2009-2012 он Бакалавр, Англи хэлний орчуулагч, Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль
 • 2012-2015 он Магистр, Компьютерийн шинжлэх ухаан, АНУ-ын Номхон Далайн Их сургууль
 • 2016 оноос Компьютерийн шинжлэх ухааны докторант, ШУТИС
Мэргэшүүлэх сургалт
 • 2009 он ШУТИС-“Мультимедиа” сургалт 
 • 2011 он ШУТИС-Их дээд сургууль, коллежийн мэдээллийн технологийн багш нарын чадварыг дээшлүүлэх сургалт
 • 2011 он Япон улс, Монгол улсын МТҮПарк-Мэдээллийн технологийн инженерийн шалгалтанд бэлтгэх багшийн сургалт 
 • 2015 он БНСУ, Сонгдо,Инчон хотууд-Ухаалаг Хот семинар 
 • 2017 он Япон Улс-Олон Улсын шинжлэх ухаан технологийн төв, Харилцаа холбооны сүлжээ, өндөр технологийн үйлдвэрлэл чиглэлээр мэргэжил дээшлүүлэх  сургалт 
 • 2018 он БНХАУ, Шанхай хот-Шинжлэх ухаан, технологи, аялал жуулчлал, бизнесийн ногоон хот олон улсын хурал
Ажлын туршлага
 • 2007 он Төв аймгийн Засаг даргын Тамгын газар-Мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн
 • 2007-2016 он Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль-Компьютер, програмчлалын багш
 • 2012-2013 он АНУ-ын, Номхон Далайн Их Сургууль-лабораторын мэргэжилтэн 
 • 2016-2020 он Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-Төв аймгийн газрын дарга
 • 2020-2022 он Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-Орон нутгийн бизнесийн газрын захирал
 • 2022 оноос Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-Технологийн үйлчилгээний бизнесийн газрын захирал