ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮН

logo
Овог нэр : Данзангийн Дариймаа
Албан тушаал : ТУЗ-ийн гишүүн
Цахим шуудан : dariimaa.d@icnc.mn
Цалин : Суурь цалин 550,000₮
Боловсрол
 • 1991 – 1999 Бүрэн дунд боловсрол- 2-р дунд сургууль
 • 1999 – 2001 Бүрэн дунд боловсрол- ШУТИС-ийн харьяа Математикийн сургууль ШУТИС-ийн харьяа, Математикийн гүнзгийрүүлсэн лицей
 • 2001 – 2003 Бакалавр, ШУТИС-ийн Герман хэл инженерийн бэлтгэл
 • 2004 – 2007 Бакалавр, Маркетингийн менежер - ШУТИС-ийн, Компьютер техник менежментийн сургууль
 • 2014 – 2016 Магистр, Нягтлан бодогч - МУИС-ийн бизнесийн сургууль 
Мэргэшүүлэх сургалт
 • 2001 – 2002 Футур гадаад хэлний сургалтын төв - Герман хэл
 • 2001 – 2002 Төгс гадаад хэлний сургалтын төв - Герман хэл
 • 2010 – 2011 Жет гадаад хэлний сургалтын төв – Англи хэл
 • 2011 – 2012 Монголын хүний нөөцийн удирдлага шинэчлэлийн академи-Хүний нөөцийн мэргэжилтэн
 • 2019  Компанийн засаглалын үндэсний төв - Компанийн засаглалын ахисан шат
Ажлын туршлага
 • 2011 – 2012 Шинэ дэлхий телевиз – Маркетингийн алба, маркетингийн менежер
 • 2012 – 2013 Төрийн өмчийн хороо – Бичиг хэрэг
 • 2012 – 2013 Төрийн өмчийн хороо – Захиргаа хууль зүйн хэлтэс, хурлын нарийн бичгийн дарга
 • 2014 – 2017 Төрийн өмчийн хороо – Төрийн өмчийн бүртгэл ашиглалтын хяналтын газар, мэргэжилтэн
 • 2014 – 2016 Төрийн өмчийн хороо – Төрийн өмчийн удирдлагын газар, мэргэжилтэн
 • 2016 – 2016 Сангийн яам - Төрийн өмчийн бүртгэл хяналт удирдлагын газар, мэргэжилтэн
 • 2016 – оноос Төрийн өмчийн бодлого зохицуулах газар, Төрийн өмчийн удирдлагын хэлтэс - мэргэжилтэн
 • 2020 – оноос Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК - Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн