МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБООНЫ СҮЛЖЭЭ ХХК-ИЙН ОРОН НУТАГТ ДАХЬ ЦАМХАГ

Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК нь Улаанбаатар хот, аймгийн төв, радио релейний станц, дүүрэг, сум суурин газарт антен цамхаг, байр талбайн түрээсийн үйлчилгээ үзүүлж, үүрэн холбооны үйлчилгээний оператор компани болон бусад үйлчилгээний газруудын антен, тоног төхөөрөмжүүдийг өөрийн эзэмшлийн байр, цамхагтаа байршуулан, эрчим хүчээр хангаж, харуул хамгаалалтыг бүрэн хариуцаж ажилладаг. Цаашид компанийн эзэмшлийн байр талбай, цамхгийн ашиглалтын нөхцөлийг сайжруулах үүднээс урсгал засварыг цаг тухайд нь хэрэгжүүлж, технологийн шаардлагыг бүрэн хангах хүчин чадалтай.

Улаанбаатар хот болон орон нутаг дахь холбооны үйлчилгээний барилга байгууламж, цамхгийн мэдээлэл.

ЗАХИАЛГА ӨГӨХ, ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ

Утас: 70112605

Факс: 70112605

И-мэйл хаяг:  info@icn.mn