ТРАНЗИТ СУВАГ

Мэдээлэл холбооны сүлжээ компани нь Ази-Еропыг холбосон шилэн кабелийн сүлжээгээр мэдээллийн транзит урсгал дамжуулахаар дэлхийн мэдээлэл, холбооны шилдэг компаниуд болох ОХУ, БНХАУ-ын компаниудтай хамтран ажиллаж байна. Манай шилэн кабелийн сүлжээ нь Ази-Европыг холбосон хамгийн дөт зам бөгөөд бид Олон Улсын транзит сувгийн бизнест өөрийн байр суурийг бэхжүүлнэ. 

 ОЛОН УЛСЫН ТРАНЗИТ СҮЛЖЭЭ 

        Европ тив буюу Франкфурт, Лондон, Хельсинкийг Ази тивтэй холбосон олон улсын транзит урсгал нь Монгол улс, ОХУ, БНХАУ, Казахстан чиглэлийг дайран Хонг Конг дахь төв нэгдсэн станцад хүрдэг. Ази-Европыг холбосон транзит урсгалаас Монгол улсаар дайрч байгаа кабель нь хамгийн дөт, унтралт саатал буюу delay нь хамгийн бага тул Олон Улсын мэдээлэл холбооны компаниуд Монгол улсыг дайрч өнгөрөх сүлжээгээр мэдээллээ дамжуулах сонирхолтой байдаг.