MNS/ISO/IEC 27001:2022 стандартын менежментийн тогтолцооны баталгаажуулалт

“Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ХХК нь MNS/ISO/IEC 27001:2022, Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны стандартын шаардлагад нийцэж байгааг баталгаажуулан, тохирлын үнэлгээ буюу баталгаажуулалтын аудит хийж дүгнэлт гарган, шаардлага хангасан байгууллагад итгэмжлэгдсэн гэрчилгээ олгон, үйлчилгээг хүргэж байна. 

Холбоо барих

Утас: 70112621, 70112624   

И-мэйл хаяг:  iso@icnc.mn