Барилга холбоожуулах техникийн нөхцөлийг цахимаар хүлээн авах

 

Холбооны техникийн нөхцөл авахыг хүссэн иргэн, аж ахуйн нэгж нь “Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-ийн техникийн нөхцөл олгох, ажил хүлээн авах нийтлэг журам”-тай ЭНД  дарж урьдчилан танилцана уу.

Техникийн нөхцөлийн хүсэлтийг цахимаар илгээх бол ЭНД  дарж бөглөнө үү.

Төлбөр тушаах данс:

Банкны нэр: Голомт банк

Дансны нэр: Мэдээлэл Холбооны Сүлжээ ХХК

Дансны дугаар: 1102899097

Гүйлгээний утга: Компани болон Байгууллагын нэр, регистрийн дугаарыг тодорхой бичнэ.

Техникийн нөхцөлийн үйлчилгээний хураамж:

“А” техникийн нөхцөл: 220,000 төгрөг 

“B”, “C”, “D” техникийн нөхцөл: 110,000 төгрөг

Техникийн нөхцөлийн хугацаа дуусаагүй тохиолдолд техникийн нөхцөлийг сунгах буюу өөрчлөлт оруулж болно.

Сунгалт, өөрчлөлт-55,000 төгрөг

Техникийн нөхцөлийн хугацаа дууссан тохиолдолд тус техникийн нөхцөлийг шинээр олгоно.

Цахимаар илгээсэн албан бичгийн эх хувийг ажлын 5-10 хоногт Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвүүд (Дүнжингарав, Мишээл, Драгон) болон Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-ийн төв байранд хүлээлгэн өгсөнөөр хүчин төгөлдөр болно.     (Утас: 70112300)

Харилцах хаяг:

Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-ийн төв байр, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Сүхбаатарын талбай-1, Улаанбаатар хот-15160, Монгол Улс

Утас: (976)-70112300

E-mail: info@icn.mn