ИНТЕРНЭТИЙН БӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

 

Манай компани өөрийн эзэмшиж буй “Мэдээлэл холбооны сүлжээ байгуулах, эзэмших, түүний ашиглалт үйлчилгээ эрхлэх” А тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд олон улсын интернэтийн бөөний урсгалыг худалдан авч интернэтийн үйлчилгээ үзүүлэх тусгай Б зөвшөөрөлтэй компаниудад үйлчилгээгээ үзүүлж байна.

 

Өөрийн мэдлийн 21 аймаг 318 сум, суурин газарт VPN сүлжээ үүсгэн үйлчилгээ үзүүлэх боломжтой.

 

·       7/24 цагийн сүлжээний хяналтын систем;

·       Гадаад IP хаяг авах;

·       Хэрэглэгчдийн мэдээллийн аюулгүй байдал;

 

Үйлчилгээний найдвартай байдлыг хангасан, IPсүлжээний нөөц урсгалыг бид санал болгож байна.

 

Та үйлчилгээ авахыг хүссэн албан бичиг, интернэтийн үйлчилгээ үзүүлэх ХХЗХ-оос олгосон тусгай зөвшөөрлийн хамт факс, э-мэйлээр ирүүлж, хүсэлтийн дагуу үйлчилгээний техникийн нөхцөл гарна. Техникийн нөхцөлийн дагуу та Борлуулалтын хэлтэстэй гэрээ байгуулж, үйлчилгээ авах боломжтой.

 

ЗАХИАЛГА ӨГӨХ, ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ

Утас: 70112605

Факс: 70112605

И-мэйл хаяг:  info@icn.mn

#