ИНТЕРНЭТИЙН БӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

       Манай компани өөрийн эзэмшиж буй “Мэдээлэл холбооны сүлжээ байгуулах, эзэмших, түүний ашиглалт үйлчилгээ эрхлэх” А тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд олон улсын интернэтийн бөөний урсгалыг худалдан авч интернэтийн үйлчилгээ үзүүлэх тусгай Б зөвшөөрөлтэй компаниудад үйлчилгээгээ үзүүлж байна. Өөрийн мэдлийн 21 аймаг 318 сум, суурин газарт VPN сүлжээ үүсгэн үйлчилгээ үзүүлэх боломжтой.

·          7/24 цагийн сүлжээний хяналтын систем;

·         Гадаад IP хаяг авах;

·          Хэрэглэгчдийн мэдээллийн аюулгүй байдал; 

Үйлчилгээний найдвартай байдлыг хангасан, IPсүлжээний нөөц урсгалыг бид санал болгож байна. Та үйлчилгээ авахыг хүссэн албан бичиг, интернэтийн үйлчилгээ үзүүлэх ХХЗХ-оос олгосон тусгай зөвшөөрлийн хамт факс, э-мэйлээр ирүүлж, хүсэлтийн дагуу үйлчилгээний техникийн нөхцөл гарна. Техникийн нөхцөлийн дагуу та Борлуулалтын хэлтэстэй гэрээ байгуулж, үйлчилгээ авах боломжтой.

ЗАХИАЛГА ӨГӨХ, ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ

 Утас:70112605                                                                                                                Факс:70112605                                                                                                                                                 И-мэйл хаяг:  info@icn.mn 

#