ДАМЖУУЛАХ СҮЛЖЭЭ АШИГЛАЛТЫН ГАЗРЫН ДАРГА

logo
Овог нэр : АЛТАНСҮХИЙН ДАМДИН
Албан тушаал : ДАМЖУУЛАХ СҮЛЖЭЭ АШИГЛАЛТЫН ГАЗРЫН ДАРГА
Цахим шуудан : damdin.a@icnc.mn
Утас : 70111017
Боловсрол
  • 1993-2003 он Бүрэн дунд боловсрол, Говь-Алтай аймгийн 10 жилийн 1-р сургууль
  • 2003-2007 он Бакалавр, Инженер - ШУТИС, Мэдээлэл Холбооны технологийн сургууль 
Ажлын туршлага
  • 2007-2008 он Гуулин тал ХХК-Сүлжээний инженер, Албаны менежер
  • 2008-2018 он Мобиком корпораци ХХК, Техникийн ашиглалт үйлчилгээний алба-Инженер
  • 2018-2020 он Мобиком корпораци ХХК, Техникийн төлөвлөлтийн алба-Инженер
  • 2020-2022 он Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-Технологи ашиглалтын газрын захирал
  • 2022 оноос Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-Дамжуулах сүлжээ ашиглалтын газрын дарга