СТРАТЕГИ, САНХҮҮ, БОРЛУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ЗАХИРАЛ

logo
Овог нэр : ЦОЛМОНДЭЛГЭРИЙН ОДХҮҮ
Албан тушаал : СТРАТЕГИ, САНХҮҮ, БОРЛУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ЗАХИРАЛ
Цахим шуудан : odkhuu.ts@icn.mn
Утас : 70112547
Боловсрол
 • 1995-2005 он Бүрэн дунд боловсрол, Нийслэлийн 50-р дунд сургууль
 • 2005-2009 он Бакалавр, Мэдээллийн технологийн инженер, ШУТИС- Мэдээлэл, Холбооны Технологийн сургууль
 • 2009-2010 он Магистр, Мэдээллийн технологийн инженер, ШУТИС- Мэдээлэл, Холбооны Технологийн сургууль
Мэргэшүүлэх сургалт
 • 2009 он Монгол улс, Мэдээлэл холбооны технологийн сургалтын төв-Cisco CCNA 1, 2, 3, 4 шат
 • 2010 он Монгол улс, Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК–ийн дэргэдэх Сургалт, судалгаа, хөгжлийн төв-Шилэн кабелийн суурилуулалт
 • 2011 он Япон улс, Ази,Номхон Далайн Цахилгаан холбооны байгууллага/APT/-TELEC, Радио долгионы хяналт ба радио станцын сертификатжуулалт
 • 2012 он Япон улс, Ази-Номхон Далайн Цахилгаан холбооны байгууллага /APT/-JTEC, Нийтийн аюулгүй байдлын тулд гамшгийн үеийн харилцаа холбооны салбарын бэлтгэл байдлыг зузаатгах нь сургалт
 • 2014 он Япон улс, Ази-Номхон Далайн Цахилгаан холбооны байгууллага /APT/-JTEC, Өндөр хурдны өргөн зурвасын сүлжээний сүүлийн үеийн хандлага, төлөвлөлтийн аргууд ба стандартчлал
 • 2015 он  "Дамжуулах байгууламж, нягтруулгын систем" Мэргэшсэн инженер
 • 2016 он Япон улс, Ази-Номхон Далайн Цахилгаан холбооны байгууллага /APT/-YRP, Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны систем
 • 2019 он Монгол улс, ТӨБЗГазар, Компанийн засаглалын хөгжлийн төв-Компанийн засаглалын ахисан түвшний сургалт
 • 2020 он Израил Улсын Hebrew их сургуулийн  "Innovation and Entrepreneurship" хөтөлбөр  

 

ИЛТГЭЛ, БҮТЭЭЛ

 • 2014 он "Салбарын нэр томьёоны цахим санг бүрдүүлэх асуудалд"  "Хүрэл тогоот 2014" Техник, технологийн салбарын эрдэм шинжилгээний бага хурал
 • 2015 он "МХХолбооны салбарын өнөөгийн байдал ба орон зай мэдээллийн системийн хэрэгцээ" Үндэсний орон зайн мэдээллийн сангийн дэд бүтцийг үүсгэж Үндэсний болон Орон нутгийн хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулахад ашиглах нь сэдэвт сургалт семинар
 • 2016 он “Монгол Улсын өргөн зурвасын сүлжээний хэрэглээ” UNESCAP
 • 2019 он “Харилцаа холбооны сүлжээний дэд бүтцийг бусад салбарын дэд бүтэцтэй уялдуулах нь” багц хичээл, НҮБ Монгол улсын салбар, UNESCAP
 • 2020 он “Research Report on ICT infrastructure Co-deployment with Transport and Energy Infrastructures in Mongolia” судалгааны эмхэтгэл, UNESCAP AP-IS Working paper
Ажлын туршлага
 • 2010-2011 он Зэт Ти И ХХК - Шилэн кабелийн суурилуулалтын хянагч инженер, биллинг системийн хөгжүүлэлтийн ажилтан
 • 2011-2012 он Мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа холбооны газар – Бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох ажлын албаны цахим засаг, инновацийн мэргэжилтэн
 • 2013-2015 он Мэдээллийн технологи, Шуудан, Харилцаа холбооны газар – Харилцаа холбоо, дэвшилтэт технологийн ажлын албаны мэргэжилтэн 
 • 2015-2016 он Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар - Өргөн зурвасын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн
 • 2016-2022 он Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК - Стратеги төлөвлөлтийн газрын захирал
 • 2022 оноос Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК - Стратеги, санхүү, борлуулалтын газрын захирал