Технологийн компаниуд, гарааны бизнес эрхлэгчид та бүхнийг УРЬЖ БАЙНА
2020-10-02 03:14:12

Мэдээлэл Холбооны Сүлжээ ХХК-ийн техникийн бодит хүчин чадал, хамгийн хүртээмжтэй өргөн зурвасын сүлжээ, дэд бүтэц, чадварлаг хүний нөөцийг ашиглан хамтарсан төсөл хэрэгжүүлэх, шинэ санаагаа бодит болгох хүсэл сонирхол бүхий Технологийн компаниуд, гарааны бизнес эрхлэгчид Та бүхэнтэй НЭЭЛТТЭЙ УУЛЗАЛТ байнга зохион байгуулж байна.