Мэдэгдэл

2020 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрөөс 2021 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдөр хүртэл гадны байгууллагуудад худаг сувагчлалд шинээр физик болон шилэн кабель суурилуулах, худаг сувагчлалын байгууламжтай холбоотой угсралтын ажлын зөвшөөрөл олгохгүй болсныг захиалагч болон гүйцэтгэгч аж ахуйн нэгжүүдэд мэдэгдэж байна.