ТӨРИЙН ӨӨРИЙН ӨМЧИЙН ЭД ХӨРӨНГИЙГ ТҮРЭЭСЛЭХ ТҮРЭЭСЛЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРИЛГА

Огноо: 2022 оны 03 дугаар сарын 08-ний өдөр

Сонгон шалгаруулалтын нэр: "Мэдээлэл холбооны сүлжээ" ХХК-ийн Налайх дүүргийн төв байранд хүүхдийн боловсрол, төсөл хөтөлбөр боловсруулах зориулалтаар талбай түрээслэх түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2020 оны 02-р сарын 18-ны өдрийн 51 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Төрийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийн түрээслэгчийг сонгох “Сонгон шалгаруулалтын жишиг баримт бичиг”-ийг үндэслэн "Мэдээлэл холбооны сүлжээ" ХХК-ийн Налайх дүүргийн төв байранд хүүхдийн боловсрол, төсөл хөтөлбөр боловсруулах зориулалтаар талбай түрээслэх түрээслэгчийг сонгох шалгаруулалтыг зарлаж байна.

Шалгаруулалтад оролцогч иргэн, хуулийн этгээд нь 2022 оны 03 дугаар сарын 21-ны өдрийн 14:00 цагаас өмнө “Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ХХК-ийн Улаанбаатар хотын Төв байранд материалаа битүүмжлэн ирүүлсэн байна.

1.    Түрээслүүлэх эд хөрөнгийн танилцуулга

Аймаг, хотын нэр

МХС ХХК-ийн салбарын хаяг

Түрээслүүлэх зориулалт

Байр талбайн хэмжээ (мкв)

Нэгж талбайн сарын төлбөрийн доод үнэ

1

Налайх дүүрэг 

МХС ХХК-ийн Налайх дүүргийн төв байр, 308 тоот

хүүхдийн боловсрол, төсөл хөтөлбөр боловсруулах

32.46 мкв-1 өрөө

5,000

2. Сонгон шалгаруулалтын ерөнхий мэдээлэл

Сонгон шалгаруулалтын материал хүлээн авах эцсийн хугацаа

2022 оны 03 дугаар сарын 21-ны өдрийн 14:00 цагаас өмнө материалыг хүлээн авна.

Материал хүлээн авах хаяг

“Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ХХК-ийн  Улаанбаатар хотын Төв байранд өөрийн биеэр эсхүл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулан тус компанийн байр талбайн түрээсийн гэрээ хариуцсан мэргэжилтэнд хүлээлгэн өгнө.

Материал нээх хугацаа, хаяг байршил

2022 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн 14:30 цагт “Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ХХК-ийн  Улаанбаатар хотын Төв байранд 303 тоот хурлын өрөөнд нээж дүгнэнэ.

Эд хөрөнгө түрээслүүлэх үнийн доод хэмжээ

Эд хөрөнгө түрээслүүлэх 1 м.кв талбайн сарын түрээсийн доод үнэ Налайх дүүрэгт 5,000 төгрөг болно.

 

 

 

Оролцогчдын бүрдүүлж ирүүлэх материал

·  Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ (иргэний хувьд цахим үнэмлэх), эрх бүхий байгууллагаас олгосон үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн тус тус нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;

·  Үйл ажиллагааны танилцуулга, ажлын туршлагын талаарх мэдээлэл (өмнө нь хийж гүйцэтгэсэн ижил төстэй ажлыг бичих);

·  Санхүүгийн чадварыг нотлох баримт (иргэн, хуулийн этгээдийн харилцагч банкны баталгаажуулсан дансны тодорхойлолт);

·  Ажиллах хүчний мэдээлэл, мэргэжлийн диплом, үнэмлэхний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;

·  Шаардлагатай тохиолдолд худалдаа үйлчилгээ, нийтийн хоолны чиглэлийн технологийн баримт бичиг;

·  Талбай болон үндсэн хөрөнгө түрээслэх үнийн санал бүхий албан бичиг, хувь хүний өргөдөл

3.Түрээслүүлэх хөрөнгийн талаар мэдээлэл авах

Түрээслүүлэх хөрөнгийг өмч эзэмшигч “Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ХХК-ийн ийн Налайх дүүргийн Төв байранд очиж үзэж болох бөгөөд сонгон шалгаруулалтын заавар, бүртгэх хугацаа, гэрээний үлгэрчилсэн загвар, хөрөнгийн талаарх мэдээллийг Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-ийн утсаар болон цахим хуудаснаас авна уу.

Хаяг: Улаанбаатар хот, Төв байр, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, 303 тоот “Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ХХК-ийн төв байр, Холбогдох утасны дугаар: 70112607  70112605