Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК нь УБ хот, аймаг дүүргийн нягтлан бодогч нарын сургалт зохион байгууллаа.

Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-ийн Улаанбаатар хот болон аймаг, дүүргийн нягтлан бодогч нарын сургалт 2023 оны 12 дугаар сарын 4, 5, 6-ны өдрүүдэд компанийн төв байрны хурлын танхимд амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Тус сургалт нь дараах сэдвийн хүрээнд явагдсан. Үүнд:

1. Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандарт, хэрэглээ

Илтгэгч: Г.Баялаг /ТМЗН-ийн менежмент сургалтын хорооны гишүүн, багш, МНБ, ТМЗ, аудитор /

2. Татварын орчин, эрх зүйн шинжилгээ

Илтгэгч: Г.Баялаг /ТМЗН-ийн менежмент сургалтын хорооны гишүүн, багш, МНБ, ТМЗ, аудитор /

3. Нийгмийн даатгалын тухай багц хууль

Илтгэгч: А.Сожидмаа /БГД-ийн НДХ-ийн хяналт шалгалтын ахлах байцаагч/ зэрэг сэдвүүд багтсан болно.