“Гамшгийн аюулын зарлан мэдээллийн дохио”-гоор ажиллах нэгдсэн дадлага, сургуулилт хийлээ.

Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-ийн нийт ажилтан, алба хаагч нар 2024.03.28-ны өдөр Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 339 дүгээр тогтоолоор батлагдсанГамшгийн аюулын зарлан мэдээллийн дохио дамжуулах журам”, 340 дүгээр тогтоолоор батлагдсанГамшгийн үед нүүлгэн шилжүүлэх журам”-ыг тус тус хэрэгжүүлэх ажлын хүрээндГамшгийн аюулын зарлан мэдээллийн дохио”-гоор ажиллах нэгдсэн дадлага, сургуулилтыгНуугд-Суу-ХүлээболонГүйхгүй-Эргэж буцахгүй-Хашгирахгүй-Түлхэлцэхгүйгэсэн зарчмаар барилгын аврах гарцаар гарч аюулгүй зай талбайд цугларч дадлага сургуулилт хийлээ.