Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн нийт ажилтнуудад ХАБЭА-н сургалт орлоо.

Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-ийн Захиргаа, удирдлагын газрын Сургалт, хөгжлийн хэлтэс  /Сургалтын төв/ нь ХНХЯ-ны А/370 тушаалаар батлагдсан журмын дагуу ХАБЭА-н Нийт ажилтны сургалтыг  2024 оны 04 дүгээр сарын 02, 03-ны өдрүүдэд Монголын Цахилгаан Холбоо ХК-ийн  ажилтнуудын дунд зохион байгуулж байна.