ТООН СУВАГ ТҮРЭЭС
2018-12-31 11:54:08

ТООН СУВГИЙН ТҮРЭЭС

ТООН СУВГИЙН ТҮРЭЭС

Е1 ТООН СУВАГ ТҮРЭЭСИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Бид монгол улсын ихэнх сум сууринг хамарсан хамгийн өргөн хүрээ бүхий шилэн кабелийн хот хоорондын үндсэн /national back-bone/ сүлжээг эзэмшдэг бөгөөд монгол орны аль ч цэгт хүссэн мэдээллээ дамжуулах боломжийг бүрдүүлдэг.

E1 суваг гэдэг нь: 64кб/с хурдтай 30 ярианы сувгийг TDM технологи ашиглан нэгэн зэрэг дамжуулахад зориулагдсан 2Мб/с хурд бүхий чанарын үзүүлэлт хамгийн өндөр тоон суваг юм. Хэрэглэгч та уг тоон сувгаар өгөгдөл, дуу, дүрс зэрэг ямарч төрлийн мэдээллийг дамжуулж болох бөгөөд чухам аль төрлийн мэдээллийг дамжуулахаас хамаарч хэрэглэгчийн төхөөрөмжөө сонгоход л хангалттай.

 Үйлчилгээний төрөл:

Ярианы суваг ( TDM)

Өгөгдлийн суваг (Data, MPLS-VPN)

STM суваг (STM-1, STM-4)

Үйлчилгээний давуу тал:

 7/24 цагийн сүлжээний хяналтын систем;

Сүлжээний шинэчлэл сайжруулалт, үзлэг үйлчилгээг байнга хийгддэг;

Хэрэглэгчийн Ethernet болон шилэн кабелийн холболт;

1Мбит/с - 100Мбит/с хүртэлх хурдаар холбогдох боломжтой;

Олон төрлийн протокол болон холболтыг дэмждэг;

Монгол улсын ихэнх сум суурин газраас сүлжээнд найдвартай холбогдох;

Сүлжээгээ хянах боломжтой;

Цогц тасралтгүй удирдлагын шийдэл;

МАНАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ДАРААХ ХЭЛБЭРЭЭР ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ХҮРЧ БАЙНА

ТООН СУВАГ ТҮРЭЭС

СУВАГ ТҮРЭЭС

ӨГӨГДЛИЙН СУВАГ ТҮРЭЭС

ТРАНЗИТ СҮЛЖЭЭ

СУВАГ ТҮРЭЭСИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ ТАРИФ

ИНТЕРНЭТИЙН БӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ХУДАГ СУВАГЧЛАЛЫН ТҮРЭЭС

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ БАЙР ЦАМХАГИЙН ТҮРЭЭС

ТЕХНИК МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ДҮРСТ ХУРДЫН ТАНХИМ

ТЕЛЕВИЗИЙН ШУУД НЭВТРҮҮЛЭГ ДАМЖУУЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

САНСРЫН ХОЛБООНЫ НАРАН ТӨВ

ТООН СУВГИЙН ТҮРЭЭС

Е1 ТООН СУВАГ ТҮРЭЭСИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Бид монгол улсын ихэнх сум сууринг хамарсан хамгийн өргөн хүрээ бүхий шилэн кабелийн хот хоорондын үндсэн /national back-bone/ сүлжээг эзэмшдэг бөгөөд монгол орны аль ч цэгт хүссэн мэдээллээ дамжуулах боломжийг бүрдүүлдэг.

E1 суваг гэдэг нь: 64кб/с хурдтай 30 ярианы сувгийг TDM технологи ашиглан нэгэн зэрэг дамжуулахад зориулагдсан 2Мб/с хурд бүхий чанарын үзүүлэлт хамгийн өндөр тоон суваг юм. Хэрэглэгч та уг тоон сувгаар өгөгдөл, дуу, дүрс зэрэг ямарч төрлийн мэдээллийг дамжуулж болох бөгөөд чухам аль төрлийн мэдээллийг дамжуулахаас хамаарч хэрэглэгчийн төхөөрөмжөө сонгоход л хангалттай.

Үйлчилгээний төрөл:

 Ярианы суваг ( TDM)

Өгөгдлийн суваг (Data, MPLS-VPN)

STM суваг (STM-1, STM-4)

Үйлчилгээний давуу тал:

 7/24 цагийн сүлжээний хяналтын систем;

Сүлжээний шинэчлэл сайжруулалт, үзлэг үйлчилгээг байнга хийгддэг;

Хэрэглэгчийн Ethernet болон шилэн кабелийн холболт;

1Мбит/с - 100Мбит/с хүртэлх хурдаар холбогдох боломжтой;

Олон төрлийн протокол болон холболтыг дэмждэг;

Монгол улсын ихэнх сум суурин газраас сүлжээнд найдвартай холбогдох;

Сүлжээгээ хянах боломжтой;

Цогц тасралтгүй удирдлагын шийдэл;

 

МАНАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ДАРААХ ХЭЛБЭРЭЭР ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ХҮРЧ БАЙНА

Байгууллага, ААН-үүд алслагдсан салбар нэгжүүдээ холбосон өөрсдийн онлайн сүлжээгээ Е1 суваг ашиглан хэрхэн үүсгэж болох вэ?

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ:

Та үйлчилгээ авахыг хүссэн албан бичгээ факс, и-мэйлээр ирүүлж, хүсэлтийн дагуу үйлчилгээний техникийн нөхцөл гарна. Техникийн нөхцлийн дагуу та Борлуулалтын хэлтэстэй гэрээ байгуулж, үйлчилгээ авах боломжтой. Энд дарж үйлчилгээний гэрээний загварыг татаж авч бөглөөд имэйлээр илгээнэ үү.

 ЗАХИАЛГА ӨГӨХ, ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ

Утас: 70112605

Факс: 70112605

И-мэйл хаяг: info@icn.mn

Та гэрээ байгуулахаар ирэхдээ үйлчилгээ авахыг хүссэн албан бичиг, байгууллагын гэрчилгээний хуулбарыг авчирна.

ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ХОЛБОГДОХ

Та гэрээ байгуулж үйлчилгээний төлбөрийг төлсний дараа манай инженер сувгийг үүсгэх ба хоёр талын инженерүүд “Суваг холбосон акт” үйлдсэнээр үйлчилгээ эхлэх болно.