Коронавируст халдвар (COVID-19) -ийн талаар иргэд болон сэтгүүлчдэд албан ёсны мэдээ, мэдээлэл өгөх Эрүүл мэндийн яамны https://covid19.mohs.mn сайт ашиглалтанд орлоо.
2020-03-11 05:03:07

Коронавируст халдвар (COVID-19) -ийн талаар иргэд болон сэтгүүлчдэд албан ёсны мэдээ, мэдээлэл өгөх Эрүүл мэндийн яамны https://covid19.mohs.mn сайт ашиглалтанд орлоо.

МХС ХХК ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ШТАБ