COVID-19 тахлын үед Мэдээлэл харилцаа холбооны салбарын авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнүүд
2020-05-22 03:59:24

COVID-19 тахлын үед Мэдээлэл харилцаа холбооны салбарын авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнүүд